Bc. Zuzana VESELÁ

Bakalářská práce

Vztah rodičů po narození prvního dítěte

Relationship between parents after the birth of their first child
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vztahem rodičů po narození jejich prvního dítěte a pojednává o změnách, které ve vztahu nastanou. Teoretická část se věnuje popisu rodiny, partnerského vztahu a jeho proměn. Dále je zde popsán příchod dítěte do rodiny a péče o něj. Závěr teoretické části se zabývá komunikací a vztahy. Praktická část je zaměřena na výzkum proměn vztahu rodičů po narození jejich prvního dítěte …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the relationship between parents and their first child and there are also the incurred changes solved. In the theoretical part there is the family, the partnership and its changes described. The arrival of the child into a family and the childcare are also solved in this part. The conclusion of the theoretical part is devoted to the communication and the relationships …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2010
Identifikátor: 14373

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Helena Řeháčková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VESELÁ, Zuzana. Vztah rodičů po narození prvního dítěte. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe