Mgr. Adéla Indráková

Bakalářská práce

Evoluce genetického elementu SCCmec u rodu Staphylococcus

Evolution of SCCmec genetic elements in the genus Staphylococcus
Anotace:
Bakterie rodu Staphylococcus, především Staphylococcus aureus, jsou původci četných onemocnění. K léčbě těchto onemocnění se využívá především antibiotická terapie, proto rezistentní kmeny představují závažný medicínský problém. V posledních letech je obzvášť obtížná léčba infekcí způsobených kmeny meticilin-rezistentních S. aureus (MRSA). Odolnost k meticilinu získá citlivý kmen S. aureus příjmem …více
Abstract:
Bacteria of the genus Staphylococcus, mainly Staphylococcus aureus, can cause a variety of diseases. For treatment of staphylococcal infections they are usually used antibiotics, therefore resistant strains represent severe medical problem. Nowadays, it is really difficult to deal with infections caused by strains of methicillin resistant S. aureus (MRSA). Susceptible strain of S. aureus becomes resistant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Ivana Mašlaňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta