Anna MAZŮRKOVÁ

Diplomová práce

Výchova ke správnému nakládání s odpady na základní škole

Education of Proper Waste Management at Primary School
Anotace:
Diplomová práce se zabývá environmentální výchovou se zaměřením na odpadové hospodářství a orientací žáků základní školy v této problematice. Teoretická část je rozdělena na dvě kapitoly, z nichž první se věnuje environmentální výchově a druhá problematice odpadů, přičemž důraz je kladen na možnosti osvěty především v Moravskoslezském kraji. Praktická část zjišťuje na základě dotazníku úroveň znalostí …více
Abstract:
The thesis is orientated on environmental education with a focus on waste management and orientation of primary school pupils in this issue. The theoretical part is divided into two chapters, of which the first one is devoted to environmental education and the second one to waste problematics, while the emphasis is put on the possibilities of further enlightenment in the Moravian-Silesian Region in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Oldřich Solanský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAZŮRKOVÁ, Anna. Výchova ke správnému nakládání s odpady na základní škole. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ