Bc. Lucie Chládková

Diplomová práce

Vývoj firmy Škoda Auto a.s. a její dopady na město Mladá Boleslav

The Evolution of SKODA AUTO ant Its Impact on the City of Mladá Boleslav
Anotace:
ŠKODA AUTO a. s. je největším zaměstnavatelem na území města Mladá Boleslav, což by mělo mít pozitivní dopady. Avšak právě to, že je automobilka přímo navázaná na území města, působí značné komplikace a problémy. V první části diplomové práce jsou popsány faktory rozvoje obcí, měst a regionů, role velkých firem v rozvoji obcí, měst a regionů, dále je zde popsána charakteristika města Mladá Boleslav …více
Abstract:
SKODA AUTO a. s. is the largest employer in Mladá Boleslav, which seems positive. However, the fact that the company is directly connected to the territory of the city causes considerable complications and problems. The first part of the thesis draws attention to the factors of development of municipalities, cities and regions, the role of large companies in the development of municipalities, towns …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Marek Jetmar, Ph.D., Ing. Nikola Krejčová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů