Bc. Lucie Chládková

Master's thesis

Vývoj firmy Škoda Auto a.s. a její dopady na město Mladá Boleslav

The Evolution of SKODA AUTO ant Its Impact on the City of Mladá Boleslav
Abstract:
ŠKODA AUTO a. s. je největším zaměstnavatelem na území města Mladá Boleslav, což by mělo mít pozitivní dopady. Avšak právě to, že je automobilka přímo navázaná na území města, působí značné komplikace a problémy. V první části diplomové práce jsou popsány faktory rozvoje obcí, měst a regionů, role velkých firem v rozvoji obcí, měst a regionů, dále je zde popsána charakteristika města Mladá Boleslav …more
Abstract:
SKODA AUTO a. s. is the largest employer in Mladá Boleslav, which seems positive. However, the fact that the company is directly connected to the territory of the city causes considerable complications and problems. The first part of the thesis draws attention to the factors of development of municipalities, cities and regions, the role of large companies in the development of municipalities, towns …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2020
  • Supervisor: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Marek Jetmar, Ph.D., Ing. Nikola Krejčová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS