Bc. Jaroslava Zelená

Master's thesis

Možnosti stanovení kontaminace motorového oleje naftou s přídavkem biokomponenty

Possibilities of determining contamination by diesel engine oil with the addition of bio
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá možnostmi stanovení kontaminace motorového oleje naftou s přídavkem biokomponenty a jejich komparací. Byly připraveny modelové standardní vzorky motorového oleje specifikace 15W-40 s přídavkem motorové nafty s biokomponentou MEŘO (v rozsahu koncentrací motorové nafty 0-7,6 % hm.) a u těchto vzorků byla hodnocena změna viskozity, hustoty, bodu vzplanutí a dále stanovena koncentrace …viac
Abstract:
This thesis deals with the possibilities of determining contamination of engine oil by the diesel with the addition of biocomponent and their comparisons. Were prepared standard model samples of engine oil specifications 15W-40 with the addition of diesel fuel with biocomponents FAME (concentration range diesel 0-8 % wt.) and these samples were evaluated by the change of viscosity, density, flash point …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2017
  • Vedúci: Ing. Marie Sejkorová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zelená, Jaroslava. Možnosti stanovení kontaminace motorového oleje naftou s přídavkem biokomponenty. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Master programme / odbor:
Transport Engineering and Communications / Operational Reliability of Transport Means and Infrastructure

Práce na příbuzné téma