Bc. Zbyněk Fojt

Bakalářská práce

Aplikace dipólového elektromagnetického profilování při mapování diendorfského zlomu

Applications of Electromagnetic Profiling to Fault Mapping and Shallow Geological Survey (preliminary title, to be specified)
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá použitím metody dipólového elektromagnetického profilování při mapování diendorfského zlomu nad terciérními sedimenty karpatské předhlubně v okolí Hostěradic, kde jej nelze najím klasickými mapovacími metodami. V teoretické části je popsána geologická stavba oblasti a předchozí geofyzikální průzkumné práce na zlomu. V praktické části je popsána metodika měření a zpracování …více
Abstract:
This thesis is focused on mapping of the Diendorf fault using dipole electromagnetic profiling in area where tertiary sediments of Carpathian Foredeep do not show any indications of the fault´s presence. Fault cannot be spotted using traditional mapping methods therefore another approach needs to be taken. In theoretical part of this thesis geology of the Hostěradice area and past research are discussed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Petr Špaček, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta