Bc. Barbora Štěpánová

Bakalářská práce

Využití geoelektrických a elektromagnetických metod v geomorfologickém výzkumu

Application of geoelectrical and electromagnetic methods in geomorphological research
Anotace:
Práce je zaměřena na využití geofyzikálních metod – elektrické odporové tomografie (ERT) a elektromagnetického dipólového profilování (DEMP) v geomorfologickém výzkumu. V případě ERT byl použit přístroj ARES, v případě DEMP přístroje CMD-Explorer a CMD-Mini Explorer 6L. Pro porovnávání těchto metod bylo vybráno šest lokalit s odlišnou strukturou geologického prostředí, kde probíhaly terénní práce. …více
Abstract:
The task is focused on the issue of application of geophysical methods – electrical resistivity tomography and dipole electromagnetic profiling in geomorphological research. ARES was used as a device for ERT method. CMD-Explorer and CMD-Mini Explorer 6L were used as a devices for DEMP method. Six locations with different sructure of the geological sites, where research was taking place, were chosen …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Ondráčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta