Petra HARVÁNKOVÁ

Diplomová práce

Verlust der Heimat in literarischen Texten

Loss of the Homeland in Literary Texts
Abstract:
This thesis follows the life and work of Sudeten German writer Josef Mühlberger. The thesis is divided to the six main parts. The topic is introduced in the prologue, which is followed by the second chapter, which explains the origin and evolution of the term of Sudetenland. The next chapter deals with the term of homeland and the perception of this term over time. The fourth part, which is named Der …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá životem a dílem sudetoněmeckého spisovatele Josefa Mühlbergra. Práce je rozdělena do šesti hlavních části. Téma je představeno v úvodu, na který navazuje druhá kapitola, která osvětluje původ a vývoj pojmu sudety. Další kapitola se zabývá pojmem vlast a vnímáním tohoto pojmu v průběhu času. Čtvrtá část pojmenována Der Schriftsteller Josef Mühlberger se věnuje životu a …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2011
  • Vedoucí: Prof. Dr. Habil. Elke Mehnert

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HARVÁNKOVÁ, Petra. Verlust der Heimat in literarischen Texten. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 19. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/