Bc. Michaela Svobodová

Diplomová práce

Prolínání vnitřní a vnější bezpečnosti EU: případová studie Operace Sophia

The EU Internal-External Security Nexus: Case Study of Operation Sophia
Anotace:
Jedním z charakteristických rysů proměn současného bezpečnostního prostředí je oslabování hranice mezi vnitřními a vnějšími aspekty bezpečnosti. Předložená diplomová práce se zabývá otázkou prolínání vnitřní a vnější bezpečnosti EU. Tyto dvě původně oddělené dimenze jsou na úrovni EU zastoupeny politikami SBOP a JaV. Pro zjištění deklarovaného prolínání těchto politik bude zkoumána kooperace jejich …více
Abstract:
Weakening of the border between the EU's internal and external security policy is one of the signatures of changes of the current security environment. The main topic of this thesis is thus the internal-external security nexus within the EU. These two initially separated security areas are represented at the EU level by the CSDP and the JHA policies. In order to identify the declared overlap between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií