Pavla KLEBERCOVÁ

Diplomová práce

Krajina Dětmarovic (land art)

Landscape Dětmarovic (land art)
Anotace:
Ve své diplomové práci se věnuji projektu pojímání neomezeného prostoru dětmarovické krajiny, která sama se stává hmotou výtvarného přetváření. Cílem této práce je proměna identity daného místa do výtvarné podoby za pomocí land artových aktivit. Důraz kladu na celkový tvůrčí proces v krajině a nalézání místa "genius loci". Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou, praktickou a didaktickou. …více
Abstract:
The text of the abstract. In my master's thesis I deal with a project of approaching unlimited space of Detmarovice landscape, which becomes the substance of artistic reshaping. The objective of the thesis is a transformation of the identity of the stated place into an artistic form by means of land art activities. The emphasis is laid on the overall creative process in the landscape and on finding …více
 

Klíčová slova

krajina místo voda pohyb land art
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Milan Cieslar, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLEBERCOVÁ, Pavla. Krajina Dětmarovic (land art). Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy - Učitelství pedagogiky (negarantovaný rozvrh)