Bc. Martina Richterová

Diplomová práce

Analýza ekonomiky provozu golfového hřiště

Economic Feasibility Analysis of the Golf Course
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou ekonomiky provozu golfového hřiště Albatross Golf Resort. Za pomoci odborné literatury byly v teoretické části popsány, vysvětleny a na možných výsledcích aplikovány výchozí teze v oblasti analýzy potřebné pro posuzování ekonomiky provozu. Pro dosažení cíle práce byla v praktické části provedena analýza ekonomiky provozu jako finanční analýza podniku se zaměřením …více
Abstract:
This diploma focuses on analysis of economic feasibility of golf course Albatross Golf Resort. In the theoretical part thesis required for evaluation of economic feasibility have been described, explained and applied to possible results. In order to achieve the target of this work a corporate financial analysis focused on corporate operations and SWOT analysis for evaluation of internal and external …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Marek
  • Oponent: Ing. Jan Goláň

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS