Bc. Lenka Štefančíková, Ph.D.

Diplomová práce

Prognostický význam chromozomových abnormalit u neuroblastomu stanovený metodami komparativní genomové hybridizace

Prognostic significance of chromosomal aberrations for neuroblastoma detected by comparative genomic hybridization methods
Anotace:
Cytogenetické aberace jsou významným diagnostickým i prognostickým ukazatelem u různých tumorů. Cílem této diplomové práce bylo detekovat a analyzovat výskyt chromozomových abnormalit u 56 pacientů KDO FN Brno, kteří onemocněli neuroblastomem. K odhalení těchto změn byla použita komparativní genomová hybridizace (CGH), jejíž výsledky byly srovnány s modifikací s vyšším rozlišením (HR-CGH), která odhalila …více
Abstract:
Cytogenetic aberrations are important for diagnosis and prognosis of different tumors. The aim of this thesis was to detect and analyse chromosomal aberrations in 56 patients from KDO FN Brno who suffered from neuroblastoma. Chromosomal changes were detected by comparative genomic hybridization (CGH) and high resolution comparative genomic hybridization (HR-CGH). HR-CGH was able to detect DNA copy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Molekulární biologie a genetika

Práce na příbuzné téma