Bc. Lenka Štefančíková, Ph.D.

Master's thesis

Prognostický význam chromozomových abnormalit u neuroblastomu stanovený metodami komparativní genomové hybridizace

Prognostic significance of chromosomal aberrations for neuroblastoma detected by comparative genomic hybridization methods
Abstract:
Cytogenetické aberace jsou významným diagnostickým i prognostickým ukazatelem u různých tumorů. Cílem této diplomové práce bylo detekovat a analyzovat výskyt chromozomových abnormalit u 56 pacientů KDO FN Brno, kteří onemocněli neuroblastomem. K odhalení těchto změn byla použita komparativní genomová hybridizace (CGH), jejíž výsledky byly srovnány s modifikací s vyšším rozlišením (HR-CGH), která odhalila …more
Abstract:
Cytogenetic aberrations are important for diagnosis and prognosis of different tumors. The aim of this thesis was to detect and analyse chromosomal aberrations in 56 patients from KDO FN Brno who suffered from neuroblastoma. Chromosomal changes were detected by comparative genomic hybridization (CGH) and high resolution comparative genomic hybridization (HR-CGH). HR-CGH was able to detect DNA copy …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2007
  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Biology / Molecular Biology and Genetics