Bc. Daniel Pospěch

Diplomová práce

Digitální komunikace značky Východní Morava

Digital Communication of Eastern Moravia Brand
Anotace:
Tématem této diplomové práce je Digitální komunikace značky Východní Morava. Teoretická část je věnována vymezení pojmů marketing a marketingová komunikace, digitální marketing a marketing cestovního ruchu. Praktická část se zabývá analýzou efektivity současně využívaných nástrojů digitální komunikace a kvalitativně se věnuje obsahovým preferencím recipientů. V projektové části tato práce navrhuje …více
Abstract:
The topic of this diploma thesis is Digital Communication of the East Moravia brand. The theoretical part deals with the terms of marketing and marketing communication, digital marketing and tourism marketing. The practical part deals with the analysis of the efficiency of the currently used digital communication tools and, from the qualitative point of view, it deals with the content preferences of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Tomáš Šula, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pospěch, Daniel. Digitální komunikace značky Východní Morava. Zlín, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe