Bc. Jiří AMSLER

Master's thesis

Sociální exkluze - případová studie

Social exclusion - case study
Abstract:
Cílem mé teoretické části v diplomové práci je popsat exkluzi v sociální práci, marginalizaci a sociální exkluzi menšin a dalších sociálních skupin. Zaměřuji se na různé formy mechanismu sociálního vyloučení ve společnosti s cílem poukázat na různorodost problematiky sociální exkluze. Cílem výzkumné části - případové studie je bezdomovectví žen.
Abstract:
In theoretic part of my thesis I'm describing exclusion in social work, marginalization and social exclusion of minorities and other social groups. I'm focusing on different types of systems of social exclusion in societesies and point variety problems in social exclusion. The aim of the research is women homelessness.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Gábor Oláh, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

AMSLER, Jiří. Sociální exkluze - případová studie. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií