Bc. Jiří AMSLER

Master's thesis

Sociální exkluze - případová studie

Social exclusion - case study
Anotácia:
Cílem mé teoretické části v diplomové práci je popsat exkluzi v sociální práci, marginalizaci a sociální exkluzi menšin a dalších sociálních skupin. Zaměřuji se na různé formy mechanismu sociálního vyloučení ve společnosti s cílem poukázat na různorodost problematiky sociální exkluze. Cílem výzkumné části - případové studie je bezdomovectví žen.
Abstract:
In theoretic part of my thesis I'm describing exclusion in social work, marginalization and social exclusion of minorities and other social groups. I'm focusing on different types of systems of social exclusion in societesies and point variety problems in social exclusion. The aim of the research is women homelessness.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2020
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. et Mgr. Gábor Oláh, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

AMSLER, Jiří. Sociální exkluze - případová studie. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií