Mgr. Monika Gelnarová

Diplomová práce

Ministr spravedlnosti jako správní orgán

Minister of Justice as an Administrative Body
Anotace:
Diplomová práce se věnuje vymezení ministra spravedlnosti jako správního orgánu a jeho postavení v systému veřejné správy. Práce systematicky přechází od obecné charakteristiky správního orgánu ke konkrétnímu orgánu, tedy Ministru spravedlnosti ČR. Dále je obsažen rozbor organizační struktury ministerstva spravedlnosti, v jehož čele ministr je, výčet pravomocí a úloha ministra spravedlnosti jako ústředního …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the definition of the Minister of Justice as an administrative body and his position in the public administration system. The dissertation systematically goes from the general characteristics of the administrative body to the specific body, i.e. the Minister of Justice of the Czech Republic. It also contains an organization structure analysis of the Ministry of Justice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 9. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta