Robert ZÁVADA

Bakalářská práce

Intenzita zatížení hráčů v basketbalovém utkání

Intensity of the physical demand in basketball´s game
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá pozorováním a analýzou intenzity zatížení hráčů v průběhu mistrovského basketbalového utkání. Výzkum byl prováděn na hráčích týmu BCM Ostrava, kategorie U17. Hlavním ukazatelem k monitorování intenzity zatížení byla srdeční frekvence hráčů, měřena sporttestery POLAR TEAM 2. Data naměřená ve třech utkáních jsme statisticky zpracovali pomocí různých postupů a metod analýzy …více
Abstract:
This thesis deals with the observation and analysis of the intensity of players? load during the championship basketball game. The research was conducted on players of BCM Ostrava team, category U17. The main indicator for monitoring the intensity was the players? heart rate measured by sport testers POLAR TEAM 2. The data measured in three matches were statistically processed using different procedures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2016
Zveřejnit od: 7. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Roman Vala, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZÁVADA, Robert. Intenzita zatížení hráčů v basketbalovém utkání. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta