Bc. Terezie Francová

Master's thesis

Změna potravinových (chuťových) preferencí během těhotenství

Change in food (taste) preferences during pregnancy
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá tematikou změny potravinových (chuťových) preferencí v těhotenství. Teoretická část nejprve uvádí faktory, které potravinové preference formují, následně se věnuje přímo vlivu těhotenství. Rozebírá změny chuti k jídlu, čichové a chuťové percepce i obliby jednotlivých chutí a uvádí možné mechanismy těchto změn. Nakonec se zaměřuje na změny samotných potravinových preferencí …viac
Abstract:
This diploma thesis is interested in changes in food (taste) preferences during pregnancy. The theoretical part first describes the factors that form food preferences, then links them directly to the influence of pregnancy. It discusses changes in appetite, smell and taste perception, and the likes of tastes, and states the possible mechanism of these changes. Finally, it focuses on changes in food …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedúci: prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
  • Oponent: Mgr. Martin Forejt, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / odbor:
Specializations in Health Science / Nutrition therapist for child nutrition and Nutrition therapist for adult nutrition

Práce na příbuzné téma