Bc. Pavla Zollpriesterová

Master's thesis

Social Rejection, Marginalization and Inclusion as underlying themes in children’s novels about characters with physical disabilities

Social Rejection, Marginalization and Inclusion as underlying themes in children’s novels about characters with physical disabilities
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá otázkou užívání literárních textů jakožto užitečnou učební pomůckou a prostředkem, jehož prostřednictvím je možné přenášet na žáky či s nimi sdílet pozitivní výchovné a společenské vzory. Práce se nejdříve zabývá myšlenkou morálního potenciálu knih a literatury a zkoumá, zdali je možné ho ve výuce anglického jazyka rozvinout a jakým způsobem. Dále zjišťuje, jaká kritéria …more
Abstract:
The thesis deals with the issue of using literary texts as a useful and meaningful teaching aid and as a medium through which positive educative examples can be transferred. Firstly, the work occupies itself with a concept of ethical potential of books and literature in today’s classrooms. It comments on the appropriate book-selection and deals with the question of to what extend can classroom reading …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 1. 2020
  • Supervisor: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Pavla Buchtová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta