Bc. Pavla Zollpriesterová

Master's thesis

Social Rejection, Marginalization and Inclusion as underlying themes in children’s novels about characters with physical disabilities

Social Rejection, Marginalization and Inclusion as underlying themes in children’s novels about characters with physical disabilities
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá otázkou užívání literárních textů jakožto užitečnou učební pomůckou a prostředkem, jehož prostřednictvím je možné přenášet na žáky či s nimi sdílet pozitivní výchovné a společenské vzory. Práce se nejdříve zabývá myšlenkou morálního potenciálu knih a literatury a zkoumá, zdali je možné ho ve výuce anglického jazyka rozvinout a jakým způsobem. Dále zjišťuje, jaká kritéria …viac
Abstract:
The thesis deals with the issue of using literary texts as a useful and meaningful teaching aid and as a medium through which positive educative examples can be transferred. Firstly, the work occupies itself with a concept of ethical potential of books and literature in today’s classrooms. It comments on the appropriate book-selection and deals with the question of to what extend can classroom reading …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2020
  • Vedúci: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavla Buchtová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta