Mgr. Jan Nehyba, Ph.D.

Disertační práce

Reflexe mezi diskurzy: Hledání atributů reflexe pro pedagogickou vědu

Reflection between discourses: Search of attributes reflection for educational science
Anotace:
Disertační práce se soustředí na typologizaci fenoménu reflexe v rámci pedagogického diskurzu. Zaměřuje se na hledání nejdůležitějších atributů (znaků) reflexe, které tvoří kritéria pro jednotlivé typy reflexe. Přitom se dívá na reflexi, jako svébytnou kategorii, která se objevuje během historie. Reflexe je tak z teoretického hlediska analyzována jako samostatná kategorie skrze optiku čtyř diskurzů …více
Abstract:
The doctoral thesis focuses on the typology of the phenomenon of reflection within the framework of educational discourse. It focuses on finding the most important attributes (characters) reflection, which constitute the criteria for the different types of reflection. At the same time the thesis looks at the reflection as a unique category, which appears during the history. Reflection from a theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc., doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Pedagogika (čtyřleté) / Pedagogika

Práce na příbuzné téma