Mgr. Jakub Rozbořil

Bakalářská práce

Studium strukturních vlastností supermřížek pomocí rtg reflexe

Investigation of structural properties of superlattices using x-ray diffraction
Anotace:
Předložená práce se zabývá studiem kompletní struktury, tj. stanovením tlouštěk, počtu vrstev a drsností rozhraní ve vzorcích multivrstev, pomocí rentgenové reflexe. Metoda spočívá v analýze rtg reflexní křivky a jejím srovnání se simulacemi. Zkoumány byly dva polovodičové vzorky, u kterých byla experimentálně stanovená struktura srovnána s nominální strukturou, a dva vzorky rtg zrcadel, jejichž strukturní …více
Abstract:
This thesis deals with a study of complete structure, i.e. determination of thicknesses, number of layers and roughnesses of interfaces in multilayer samples, using X-ray reflectivity. The method is based on analysis of an x-ray reflection curve and its comparison with simulations. Two semiconductor samples were studied, where the experimentally determined structure was compared with nominal structure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Mojmír Meduňa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Fyzika / Fyzika