Theses 

Dítě zákazník - psychologický, sociální a marketingový pohled – Denisa RATAJOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Denisa RATAJOVÁ

Bakalářská práce

Dítě zákazník - psychologický, sociální a marketingový pohled

Child Customer-Psychological, Social and Marketing Perspective

Anotace: Tato bakalářská práce s názvem ?Dítě zákazník ? psychologický, sociální a marketingový pohled? se věnuje spotřebitelskému chování a rozhodovacímu procesu dětí ve věku 2 až 15 let. Teoretická část se zabývá obecnou charakteristikou zákazníka, poté se podrobněji vě-nuje osobnosti dětského zákazníka ze všech výše uvedených úhlů pohledu. Zabývá se také spotřebním chováním dětí, kupním procesem, merchandisingem a působením reklamy na dětského zákazníka. V praktické části jsou uvedeny výsledky kvantitativní výzkumné son-dy zaměřené na zjištění potřeb dané cílové skupiny, nákupního chování a vlivu na nákupní chování rodičů. Na základě zjištěných informací jsou ohodnoceny výzkumné otázky a na-značen směr, jímž se marketingové komunikace v současnosti ubírají.

Abstract: The thesis "Child customer - psychological, social and marketing perspective" is focused on consumer behavior and decision-making process of children in the age of 2 - 15 years. The theoretical part deals with the general characteristics of a client. Then, in detail, it aims towards child-customer from the perspectives mentioned above. It also deals with consum-er behaviour of children's process of purchase, merchandising and influence of advertise-ment on children-consumer. In the practical part the thesis presents results of a quantitative research, which aimed to identify needs of the target group, purchasing behaviour and influence on the shopping behaviour of parents. Based on information obtained the research questions have been evaluated and we tried to sketch directions where contemporary marketing communication has been heading for.

Klíčová slova: zákazník, dítě, spotřební chování, marketingové komunikace, kvantitativní výzkum

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=32388 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

RATAJOVÁ, Denisa. Dítě zákazník - psychologický, sociální a marketingový pohled. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 06:33, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz