Bc. Jana Chvalinová

Bakalářská práce

Stres a zvládání stresu

Stress and stress management
Anotace:
Bakalářská práce „Stres a zvládání stresu“ se věnuje problematice stresových situací v životě jedince a zvládání těchto situací. Teoretická část se zabývá třemi oblastmi, a to především definováním stresu, tím, jak se stres projevuje v životě jedince a tím, jak je stres zvládán. V části, která je věnována definování stresu lze nalézt jednotlivé definice stresu, to k čemu slouží, jaké fáze nastávají …více
Abstract:
Bachelor thesis „Stress and stress management“ deals with the issue of stress in the life of individual and stress management. The theoretical part is focused on three areas particularly by defining stress, how stress manifests itself in a life of individual and how is stress controlled. In the part which is dedicated to the definition of stress can be found individual definitions of stress, what stress …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta