Bc. Luboš Benda

Bakalářská práce

Volnočasové aktivity pro tělesně a mentálně postižené

Leisure activities for handicapped people
Anotace:
Bakalářská práce obsahuje vymezení základních pojmů týkajících se různých druhů postižení. V práci se zabývám také problematikou začlenění postižených lidí do společnosti a tím, jakými způsoby mohou trávit volný čas. Dále jsou zde zmíněny instrukce k realizaci psychorehabilitačního pobytu, podrobný popis pobytu, kterého jsem se účastnil a aktivit, které jsem v rámci tohoto pobytu sám zrealizoval.
Abstract:
Bachelor thesis consists definition of basic terms, concerning various kinds of handicaps. In the thesis I employ myself in matters of integration of handicapped people into society and the means of spending leisure time. Furthermore are there mentioned instructions for realization of psychorehabilitative stay, particular description of stay, that I was concerned in and activities, that I personally …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Oponent: Ing. Jan Děcký

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta