Bc. Kateřina Smrčková

Bakalářská práce

Vliv získaného tělesného postižení na kvalitu života

Effect of acquired physical disability on quality of life
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem získaného tělesného postižení na kvalitu života člověka. První dvě kapitoly práce jsou teoretické, první je zaměřena na tělesné postižení jako takové, druhá pak na získané tělesné postižení. Výzkumné šetření zkoumá vliv získaného tělesného postižení u třech informantů.
Abstract:
This bachelor thesis addresses acquired physical impairment and its effect on quality of life. The first two chapters are theoretical, the first one deals with physical impairment itself, the second one with acquired physical impairment. The research analyses the effect of acquiring physical impairment on quality of life of three informants.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika