Mgr. Veronika Dvořáková, Ph.D.

Doctoral thesis

Molekulární mechanismy gluko- a lipotoxicity u diabetu: role v patogenezi diabetických komplikací

Molecular mechanisms of gluco- and lipotoxicity in diabetes: role in the pathogenesis of diabetic complications
Abstract:
Úvod. Na rozvoji diabetických komplikací včetně diabetické nefropatie (DN) se podílejí molekulární mechanizmy souborně nazývané jako gluko- a lipotoxicita jejichž efekt je tím větší čím horší je kompenzace diabetu. Interindividuální variabilita v rychlosti nástupu a tíži komplikací u podobně kompenzovaných diabetiků nicméně naznačují existenci potenciálně protektivních procesů. Domníváme se, že jimi …more
Abstract:
Background. Molecular mechanisms collectively termed as gluco- and lipotoxicity are responsible for the development of diabetic complications including diabetic nephropathy (DN) in an extent corresponding to the level of metabolic compensation of the disease. Interindividual variability in the rate of onset and the severity of complications in diabetic patients with similar compensation however suggests …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2014
  • Supervisor: prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Doctoral programme / field:
Physiology and Pathological Physiology (4-years) / Physiology and Pathological Physiology