JUDr. Lucie Vrbová

Diplomová práce

Postavení obyvatel Evropské unie - jednotlivců bez občanství EU

Position of Residents of the European Union - Individuals without EU citizenship
Anotace:
Diplomová práce se zabývá postavením obyvatel Evropské Unie – jednotlivců bez občanství EU. Práce by měla sloužit k vytvoření přehledné a ucelené představy o právním postavení cizinců dlouhodobě pobývajících v EU. Práce zahrnuje výklad komunitární právní úpravy a výklad české právní úpravy včetně změn, které nastaly v nedávné době. Hlavním cílem této práce je poskytnout kompletní přehled o právech …více
Abstract:
This diploma thesis is concerned with the Position of Residents of the European Union - individuals without EU citizenship. I attempted to create brief and systematic interpretation of legal position of foreigners residing in EU. The diploma thesis covers interpretation of European legislature as well as Czech legislature and changes in which occurred recently. The main aim of this thesis is to provide …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 1. 2012
  • Vedoucí: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta