Bc. Denisa Jančářová

Master's thesis

Monitoring poruch jídelního chování u dívek staršího školního věku

Monitoring of Eating Behaviour Disorders in School-aged Girls
Anotácia:
Anotace Bc. Denisa Jančářová: Monitoring poruch jídelního chování u dívek staršího školního věku, diplomová práce. Brno: MU FSpS, 2009. 52 s. Obsah práce: Diplomová práce se zabývá monitorováním jídelního chování. Výzkum probíhal na škole, kde probíhá klasická výuka tělesné výchovy. Testované osoby navštěvují 6. třídu až 9. třídu.
Abstract:
Annotation Monitoring of intakes disorders by girls from the age 12 to the age 15, Graduation theses 52 s. Résumé: Graduation theses is engaged in monitoring of nourishment´s habits. This research was in progress at Basic school, where is classical education of Physical education.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2009
  • Vedúci: PhDr. Lucie Brůžková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Barbora Jalovecká, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Master programme / odbor:
Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education