Pavla Vrbická

Bakalářská práce

Kontaminanty v dětské výživě

Contaminants in baby food
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na 5 vybraných kontaminantů, které se objevily v dětské výživě. V úvodu je základ potravinové legislativy, konkrétně týkající se dětské výživy a kontaminantů. U vybraných kontaminantů byly uvedeny jejich vlastnosti, popsán jejich výskyt v životním prostředí a potravinách. Dále jsou zde uvedeny konkrétní příklady, kdy byly tyto kontaminanty nalezeny ve výživě, která …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on 5 selected contaminants that appear in baby food. In the introduction is described food legislation, concerning of baby food and contaminants. Selected contaminants are further disscused with relation to environment and their occurrence in food. Particular are introduced examples of contamination of nutrition intended for infants or small children. At the end of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Libor Červenka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vrbická, Pavla. Kontaminanty v dětské výživě. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin