Bc. Jiří Ševčík

Master's thesis

Analýza rozvojové pomoci poskytované Světovou bankou, EU, Čínou a Indií pro výstavbu významných hydroelektrických projektů v subsaharské Africe

Analysis of development aid provided by World Bank, EU, China and India for construction of significant hydroelectric projects in sub-Saharan Africa
Anotácia:
Práce pojednává o rozvojové pomoci a investicích Číny, Indie, EU a Světové banky pro výstavbu vodních elektráren v subsaharské Africe. Na základě Teorie světového systému I. M. Wallersteina je u vybraných projektů analyzován jejich dopad na zintenzivňování ekonomické závislosti periferních států na globálních ekonomických jádrech.
Abstract:
The diploma thesis deals with the development aid and investments of China, India, European Union and the World Bank for construction of hydropower plants in sub-Saharan Africa. Based on I. M. Wallerstein’s World-system theory, the selected projects are analyzed for their influence on intensifying of the peripheral states’ economic dependence on the global economic cores.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2013
  • Vedúci: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií