Bc. Tomáš Punar

Diplomová práce

ICT ve vzdělávání pod tlakem informační společnosti. Zavádění ICT do vzdělávacích systémů

ICTs in education under the pressure of information society. Implementing ICTs into systems of education
Anotace:
Tato práce seznamuje čtenáře s pedagogickými, ekonomickými a sociálními argumenty pro zavádění informačních a komunikačních technologií (ICT) do vzdělávacích systémů a zaměřuje se na analýzu změn, které v souvislosti se zaváděním technologií nastávají v českém vzdělávacím systému a vzdělávání obecně. Pod tlakem nástupu informační společnosti a ve snaze o její rozvoj vytvářejí moderní státy politické …více
Abstract:
This paper deals with pedagogical, economical and social arguments for implementing information and communication technologies (ICTs) into systems of education. Paper analytically focuses on changes which come with implementing of technologies into the Czech system of education and into education generally. Under the pressure emerging information society and its desired enhancement, modern states are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 9. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2008
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta