Kristýna BRŮNOVÁ

Diplomová práce

Kvalita výuky českého jazyka na malotřídní škole

Czech language teaching's quality in the one-room school
Anotace:
Tato diplomová práce je určena především jako informační zdroj pro rodiče, kteří chtějí dát své dítě na malotřídní školu. Jejím přečtením mohou zjistit, zda může být tato škola pro jejich dítě vhodná. Najdou zde informace o tom, jakým způsobem se na škole tohoto typu pracuje, jestli může být taková škola moderně vybavena, jaké konkrétní pomůcky může mít jejich dítě pro výuku k dispozici a zda pedagogové …více
Abstract:
This dissertation is meant as informative source for parents who want to send their child along one-room school. They can find out by reading it, if this school can be suitable for their child. They'll find information about how is worked in the type of this school, if such a school can be fashionably furnished, what kind of tools their child is able to have for teaching at a hand and if teachers use …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 4. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Ilona Matějovská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRŮNOVÁ, Kristýna. Kvalita výuky českého jazyka na malotřídní škole. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta