Bc. Barbora Winklerová

Diplomová práce

Strategie učení se cizímu jazyku: autoevaluační zpráva školy

Foreign Language Learning Strategies: Self-Evaluative School Report
Anotace:
Diplomová práce zpracovává autoevaluační zprávu pro ZŠ Dolní Kounice na téma strategie učení se žáků cizímu jazyku (anglickému jazyku) – používání strategií žáky a podpora strategií ve výuce učiteli. V teoretické části uvádí do koncepce autoevaluace (ve vazbě na vyhlášku a další dokumenty), problematiky klíčové kompetence k učení (ve vazbě na RVP ZV 2007) a strategií učení (ve vazbě na Společný referenční …více
Abstract:
The thesis deals with self-evaluative school report for grammar school Dolni Kounice, the theme: pupil’s foreign language learning strategies (English language) – using of strategies by pupils and support of use strategies in teaching by teachers. In the theoretical part presents it in the self-evaluation conception (in connection with regulation and other documents, issue of key competency for learning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jana Chlápková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy