Bc. Petr Munduch

Bakalářská práce

Mravnostní trestné činy

Immoral Offences
Anotace:
Za téma svojí bakalářské práce jsem si vybral mravnostní trestné činy. K tomuto tématu jsem vyjmenoval pojmy, vybral a rozebral jednotlivé skutkové podstaty, jenž do této kategorie podle mého názoru patří a dotkl jsem se tohoto tématu v rámci kriminologie a kriminalistiky.
Abstract:
As a theme of my bachelor's work I chose subject of immoral offences. I've listed terms related to this topic, picked up and described several subject-matters which, as for my opinion, belong to this category and also touched the theme in contexts of criminology and criminalistics.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního

Práce na příbuzné téma

Všechny práce