Bc. Tomáš NOVÁK

Master's thesis

Kvalita nábytku v kontextu značky Česká kvalita Nábytek

The quality of furniture in the context of the brand Czech quality furniture
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá analýzou kvalitativní úrovně nábytku nabízeného na českém trhu a to v kontextu značek kvality. Nejvýznamnější značkou kvality pro oblast nábytku je značka Česká kvalita Nábytek, která je pro tuto práci stěžejním tématem. Úvod práce je věnován teoretickému rozboru, který má zajistit bližší seznámení se zkoumanou problematikou. Navazující praktická část práce je věnována analýze …viac
Abstract:
The diploma thesis deals with the analysis of the qualitative level of furniture available on the Czech market in the context of quality labels. The most important mark of quality for the section of furniture is a brand of Czech quality, furniture, which is a central issue for this work. Introduction of thesis is dedicated to the theoretical analysis to ensure a closer acquaintance with the true issue …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zverejniť od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Ing. Hana Doležalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁK, Tomáš. Kvalita nábytku v kontextu značky Česká kvalita Nábytek. Č. Bud., 2012. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses z9080v z9080v/2
2. 5. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 5. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.