Bc. Lucie Votýpková

Diplomová práce

Zpracování poškozeného obrazu paměti na haldě

Parsing of damaged heap dump
Anotace:
Cílem práce je přezkoumání aktuálního stavu tvorby obrazu paměti na hladě v Java Virtual Machine a jeho následné zpracování se zaměřením na možné poškození tohoto obrazu. Poté vytvoření s pomocí existujících nástrojů prototypové aplikace, která bude schopná pracovat s poškozeným obrazem paměti a zpracovávat i informace za místem poškození, což aktuální nástroje neumožňují.
Abstract:
The goal of work is investigation of current state of creation heap dump in Java Virtual Machine and parsing of such heap dump and focus on corrupted heap dump. Creation of prototype application which will be able to work with corrupt dump with help of current parsing tools. It will be able to process even the data after damaged place, which is not supported yet.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Marek Grác, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Tišnovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace