Mgr. Filip Šelong

Bachelor's thesis

Game-based learning: Příklady dobré praxe a návrh výukové počítačové hry

Game-based Learning: Examples of a Good Praxis and Design of an Educational Computer Game
Abstract:
Bakalářská diplomová práce „Game-based learning: Příklady dobré praxe a návrh výukové počítačové hry“ se zaměřuje na oblast game-based learningu a výukových digitálních her. Ve své první části stručně shrne stav vzdělávání pomocí výukových her a projekty na jeho podporu. Dále uvede některé pozitivní vlastnosti dobrých výukových her, které mluví pro jejich využívání. V následující části představí některé …more
Abstract:
Bachelor diploma thesis “Game-based learning: Examples of a good praxis and design of an educational computer game“ sets its focus on the field of game-based learning and educational digital games. The first part consists of a brief summary of a state of the educational game-based education and projects for its support. The next part presents some of the positive aspects of good educational games that …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 7. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 9. 2012
  • Supervisor: Mgr. Jan Zikuška

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Information and Library Studies / Information and Library Studies