Veronika KORTOVÁ

Bakalářská práce

Comparative linguistic analysis of headlines in broadsheet and tabloids articles

Comparative linguistic analysis of headlines in broadsheet and tabloids articles
Abstract:
This bachelor's thesis conducts a comparative linguistic analysis of online newspaper headlines that appear in British quality (The Guardian and The Telegraph) and popular press (The Sun and The Mirror). The practical analysis is based on N. Fairclough's Critical Discourse Analysis (CDA), by which the communication and manipulative strategies appearing in the headlines are revealed. In the theoretical …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá srovnávací lingvistickou analýzou titulků internetových novin, které se objevují v britském seriózním (The Guardian a The Telegraph) a bulvárním tisku (The Sun a The Mirror). Praktická část výchází z kritické analýzy diskurzu (KAD) podle N. Fairclougha, pomocí níž jsou odhaleny komunikační a manipulační strategie objevující se v titulcích. V teoretické části práce představuje …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Hurtová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KORTOVÁ, Veronika. Comparative linguistic analysis of headlines in broadsheet and tabloids articles. Ostrava, 2023. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta