Bc. Marie Novotná

Master's thesis

Automatická detekce chyb v gramatické shodě v češtině

Automatic detection of errors in syntactic agreement for Czech
Abstract:
Diplomová práce je součástí komplexu několika prací, které mají společný cíl: vytvořit uspokojivý automatický jazykový korektor pro česky psané texty. Tato práce se zaměřuje na oblast gramatické shody a klade si za cíl zmapovat možnosti vylepšení stávajícího řešení detekce chyb v této oblasti, zejména v případě shody podmětu s přísudkem ve větě jednoduché, ale také shodného přívlastku se jménem. Na …more
Abstract:
The diploma thesis is a part of a complex of several projects connected by a common goal: to make a convenient automatic language corrector for Czech written texts. It focuses on syntactic agreement and mapping the possibilities how to improve the detection of errors in this field, especially for the subject-predicate agreement in a simple sentence, but also for the attributive adjective-noun agreement …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 8. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 9. 2018
  • Supervisor: RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta