Bc. Ludmila Klímová

Diplomová práce

Státní zemědělský intervenční fond a systém dotací

State Agricultural Intervention Fund and system of subsidies
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je ověřit opodstatněnost dotací do zemědělství a prokázat nebo vyvrátit vliv dotací na hospodaření zemědělských podniků prostřednictvím konkrétního zemědělského subjektu. Vymezeny jsou pojmy související s prosazením dotací do tohoto odvětví prostřednictvím SZIF, který se stal hlavním zprostředkovatelem finančních podpor z EU i národních zdrojů v naší republice. Práce …více
Abstract:
The subject of this thesis is to verify the validity of subsidies to agriculture and to prove or disprove the impact of subsidies on farm management of agricultural enterprises through a specific subject. Defined the concepts associated with the implementation of subsidies to the sector through SAIF, which became a major provider of financial support from the EU and national resources in our country …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2014
  • Vedoucí: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa