Theses 

Společná zemědělská politika - reformy, vývoj a perspektivy – Ing. Tomáš Doležel

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Tomáš Doležel

Diplomová práce

Společná zemědělská politika - reformy, vývoj a perspektivy

Common Agriculture Policy - Reforms, Development and Perspectives

Anotace: Předmětem diplomové práce „Společná zemědělská politika – reformy, vývoj a perspektivy“ je rozbor vývoje a jednotlivých reforem, kterými Společná zemědělská politika prošla od počátku své implementace. První část diplomové práce je zaměřena na popis historie Společné zemědělské politiky od jejího počátku v roce 1962 až po současnost, včetně rozboru jednotlivých reforem, kterými byla Společná zemědělská politika měněna. V poslední části je proveden rozbor možností pro reformu Společné zemědělské politiky, jsou formulována doporučení a provedena analýza dopadů případné realizace těchto doporučení.

Abstract: The goal of the submitted thesis: “Common Agricultural Policy – reforms, development and perspectives” is to analyze the history and particular reforms, which the Common Agricultural Policy has passed from the start of its implementation by. The first part of submitted thesis is concentrated on describing the history of Common Agricultural Policy from its start in 1962 till present, including analysis of particular reforms, which Common Agricultural Policy was changed by. In the last part is done the analysis of possibilities for reforming of Common Agricultural Policy, are formulated the recommendations and is done the analysis of impacts of possible implementation of these recommendations.

Klíčová slova: Zemědělství, Evropská unie, Společná zemědělská politika, fiskální politika, dotace, mezinárodní veřejné finance, Agriculture, Europe union, Common Agricultural Policy, Fiscal Policy, Subsidies, International Public Finance

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Petra Dvořáková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 23:22, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz