Bc. Tomáš Nezbeda

Diplomová práce

Ocenění společnosti KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o. pomocí metody volných peněžních toků

Financial Valuation of the KÁMEN Zbraslav company using the method of free cash flow
Anotace:
Cílem práce je ocenění společnosti KÁMEN Zbraslav, spol. s r. o. pomocí výnosové metody diskontovaného čistého peněžního toku, které je provedeno z dostupných informací a výkazů společnosti. V rámci teoretické části jsou objasněna jak základní pravidla nezbytná pro ocenění podniku, tak metody, které jsou následně použity v části praktické. Vhodnost podniku pro ocenění je ověřena pomocí elementárních …více
Abstract:
The main aim of this work is valuaition of the company KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o.using the revenue method of discouted net cash flow, performed with accessible information and company records. In theoretical part are clarified the elemental principles and methods, which are subsequently used in practical section. Suitability of the company is verified with financial analysis elemental methods and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Oponent: Ing. Václav Leinweber, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní