Aleksei Vasilev

Bakalářská práce

The key characteristics and main differences of Space policy of Russian Federation and the USA as the great powers

Klíčové vlastnosti a hlavní rozdíly kosmické politiky Ruské federace a USA jako velmocí
Anotace:
Cílem bakalářské práce je prozkoumat a porovnat klíčové charakteristiky Spojených států a Ruské federace jako velmocí s obrovskými schopnostmi a potenciálem ve výzkumu vesmíru. Tímto porovnáním bakalářská práce odpovídá na několik zásadních otázek v chápání tvorby kosmické politiky v obou zemích. První otázkou jsou hlavní rozdíly a společné věci mezi USA a Ruskou federací jako velmocemi v rozhodovacích …více
Abstract:
The bachelor thesis’s objective is to examine and compare the key characteristics of the United States and the Russian Federation as the great powers with huge capabilities and potential to explore outer space. By making this comparison, the bachelor thesis answers several crucial questions in understanding space policymaking in both countries. The first question is the major differences and common …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2021
  • Vedoucí: Miloslav Machoň
  • Oponent: Alexandra Madarászová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/81833