Vilém Kopal

Bachelor's thesis

Digitální marketing na sociálních sítích a jeho vliv na spotřebitelské chování generace Z

Digital marketing on social networks and its influence on consumer behavior of generation Z
Abstract:
Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat a vyhodnotit vliv digitálního marketingu na sociálních sítích na spotřební chování generace Z a následně navrhnout doporučení pro nové či zaběhlé podniky na zacílení generace Z na sociálních sítích. Teoretická část je věnována teoretickým východiskům digitálního marketingu jako jsou pojmy marketing, digitální marketing a jeho formy a spotřební chování. První …more
Abstract:
Main goal of this bachelor thesis is to analyze and evaluate the influence of digital marketing on social media on the consumer behavior of generation Z and propose recommendations for new or established businesses to target generation Z on social media. Theoretical part describes terms like marketing, digital marketing and its forms, and consumer behavior. First half of the practical part is devoted …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2023

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2023
  • Supervisor: doc. Ing. Margaréta Nadányiová, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Ján Višňovský, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AMBIS vysoká škola, a.s.