Vilém Kopal

Bachelor's thesis

Digitální marketing na sociálních sítích a jeho vliv na spotřebitelské chování generace Z

Digital marketing on social networks and its influence on consumer behavior of generation Z
Anotácia:
Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat a vyhodnotit vliv digitálního marketingu na sociálních sítích na spotřební chování generace Z a následně navrhnout doporučení pro nové či zaběhlé podniky na zacílení generace Z na sociálních sítích. Teoretická část je věnována teoretickým východiskům digitálního marketingu jako jsou pojmy marketing, digitální marketing a jeho formy a spotřební chování. První …viac
Abstract:
Main goal of this bachelor thesis is to analyze and evaluate the influence of digital marketing on social media on the consumer behavior of generation Z and propose recommendations for new or established businesses to target generation Z on social media. Theoretical part describes terms like marketing, digital marketing and its forms, and consumer behavior. First half of the practical part is devoted …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2023
  • Vedúci: doc. Ing. Margaréta Nadányiová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Ján Višňovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.