Theses 

Příprava ČR na zavedení Eura – Alice Soukupová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Alice Soukupová

Bachelor's thesis

Příprava ČR na zavedení Eura

Sledování vývoje a současný stav eura v ČR

Preparation of Czech republic to euro

Abstract: Bakalářská práce se zabývá přípravou na zavedení jednotné evropské měny euro v České republice. Cílem práce je analýza stavu plnění Národního plánu zavedení eura v České republice. První kapitola práce je věnována mezinárodnímu měnovému systému, jeho vzniku, historii a vývoji. V druhé kapitole jsou pak shrnuty jednotlivé struktury mezinárodního měnového systému. Třetí kapitola pojednává o evropském měnovém systému a jeho třech hlavních zásadách a specifikuje jednotnou měnu euro. Čtvrtá kapitola definuje Národní plán pro zavedení eura v České republice a popisuje jeho jednotlivé části a úkoly. V páté kapitole jsou pak rozebrány jednotlivé činnosti, které probíhají v rámci příprav pro přijetí společné měny a v šesté závěrečné kapitole je shrnutí již splněných úkolů.

Abstract: Bachelor thesis deals with the preparation for the introduction of the single European currency euro in the Czech Republic. This thesis aims to analyze the progress of the National Euro Changeover Plan in the Czech Republic. The first chapter is devoted to the international monetary system, its origins, history and development. The second chapter summarizes the various structures of the international monetary system. The third chapter discusses European monetary system and its three major principles and specifies the single currency euro. The fourth chapter defines the National Euro Changeover Plan for the Czech Republic and describes its various components and tasks. In the fifth final chapter are described the various activities which be in progress in preparation for receiving a common currency and six final chapter is a summary of the tasks already executed.

Keywords: Euro, Eurozóna, Mezinárodní měnový systém, Evropský měnový systém, Národní plán zavedení eura v ČR

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2010
  • Supervisor: Jitka Ptatscheková
  • Reader: Jan Němeček

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Other references 


Go to top | Current date and time: 20/5/2019 13:37, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz