Ing. Radka Zemová, Ph.D.

Doctoral thesis

The cellular and molecular mechanisms of polar auxin transport in Arabidopsis thaliana

The cellular and molecular mechanisms of polar auxin transport in Arabidopsis thaliana
Abstract:
Vývoj rostlin úzce závisí na vnitrobuněčném transportu a distribuci auxinu. Rostlinný hormon auxin (indol-3-octová kyselina) je transportován z buňky do buňky za spoluúčasti auxinových vnašečů [AUXIN-RESISTANT1 (AUX1)] a vynašečů [PIN-FORMED (PIN)], jejichž polární vnitrobuněčná lokalizace určuje směr auxinového toku. Značné úsilí bylo věnováno studiu mechanizmu polárního transportu auxinu, nicméně …more
Abstract:
The development of plant body depends on the intercellular transport and distribution of the plant signalling molecule, phytohormone auxin. Auxin (indole-3-acetic acid) is directionally transported from cell to cell by the action of specific auxin influx [AUXIN-RESISTANT1 (AUX1)] and efflux [PIN-FORMED (PIN)] transport regulators, whose polar, subcellular localizations are influencing the directionality …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 7. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 8. 2016
  • Supervisor: Mgr. Jiří Friml, Dr.
  • Reader: RNDr. Jan Petrášek, Ph.D., Mgr. Vilém Reinöhl, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / field:
Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology